21 Nëntor, 2017

Hapet një objekt i ri në Qendrën e trajnimit Solferino – Strugë

Nesër, më 22 nëntor, në ora 12 do të hapet një objekt i ri në Qendrën e trajnimit Solferino në Strugë. Në hapje do të jetë i pranishëm sekretari i përgjithshëm i Kryqit të kuq të Maqedonisë, z. Sait Saiti, si dhe përfaqësues të tjerë të Zyrës nacionale të Kryqit të kuq të Maqedonisë dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Në këtë eveniment gjithashtu do të jenë të pranishëm edhe përfaqësues të Federatës ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, të Kryqit të kuq i Malit të Zi, Kryqi i kuq i Bullgarisë, Kryqi i kuq i Shqipërisë, Kryqi i kuq i Bosnjë dhe Hercegovinës, të Gjysmëhënës së kuqe të Turqisë dhe të Kryqit të kuq të Gjermanisë.  

< kthehu mbrapa