26 Prill, 2021

Java dixhitale në Akademinë Solferino të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, 19-23 Prill, 2021

Nga 19 deri më 23 Prill, Akademia Solferino e Federatës Ndërkombëtare të Shoqërive të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe pret një seri uebinarësh të dizajnuar për të prezantuar dhe shkëmbyer praktika, mjete dhe njohuri në lidhje me përdorimin e mjeteve dixhitale për zbatim më efektiv të aktiviteteve të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në kushtet e pandemisë Covid-19.

Ka mbi 150 punëtori, adresa, prezantime të organizuara nga Federata Ndërkombëtare e Shoqërive të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe nga e gjithë bota, si dhe sesione nga organizata partnere si p.sh. Microsoft, NASA dhe Amazon-Alexa.

Më 21 Prill, një përfaqësues i Kryqit të Kuq të RMV në webinarin e Federatës Ndërkombëtare – “Transformimi Dixhital, Pyetjet dhe Ndarja e Përvojave” prezantoi mjetet dhe softuerin online për anëtarësimin dhe vullnetarizmin e Kryqit të Kuq të RMV, si të angazhosh vullnetarë në organizata dhe në aktivitetet e Kryqit të Kuq të RMV për përgjigjen ndaj pandemisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

< kthehu mbrapa