5 Shkurt, 2018

Konkurs për trajnim të certifikuar të kujdestarëve/eve për persona të moshuar dhe të pafuqishëm

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit shpall konkurs për trajnim të certifikuar të kujdestarëve/eve/e për persona të moshuar dhe të pafuqishëm. Janë të ftuar të gjithë personat e interesuar që dëshirojnë për të vizituar trajnimin dhe për të marrë një certifikatë të verifikuar, të aplikojnë në periudhën nga 15.02.2018 deri më 30.03.2018. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në e-mail-in: skopje.starilica@redcross.org.mk, tel. 070 352 246 ose në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në Bul. “Koço Racin”, nr. 13, 1000 Shkup.

< kthehu mbrapa