5 Korrik, 2022

Kryqi i Kuq i RMV – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Konkurs për punësim Psikologe/infermiere

Angazhimi është pjesë e projektit “Mbështetje për Zhvillimin Gjithëpërfshirës të Shërbimeve të Kujdesit Komunitar Afatgjatë përmes Inkorporimit të Përqasjeve Pjesëmarrëse të Palëve të Ndryshme” (InCARE), mbështetur nga Komisioni Evropian.

Kryqi i Kuq është në kërkim të punonjësve, përgjegjësia kryesore e të cilëve do të jetë pilotimi i shërbimit Buton emergjent (BE) në territorin e qytetit të Shkupit, i dedikuar për 50 meshkuj të moshuar dhe gra të cilët do të përzgjidhen si përdorues të shërbimit të sapo prezantuar.

Butoni i urgjencës do të jetë një shërbim 24/7, të cilin përdoruesit e të moshuarve do të mund ta përdorin në shtëpitë e tyre, duke shtypur aparatin e alarmit, të destinuar për t’u përdorur, sa herë që gjenden në një gjendje jo të jetës- kërcënuese, por është mjaft serioze dhe ka nevojë për urgjencë, ndihmë të parë dhe mbështetje (lëndim, fraktura të gjymtyrëve, rënie aksidentale, gjakderdhje plage, lëndime djegie, urgjenca mjekësore, reaksione alergjike, etj.). Nëpërmjet pajisjeve ata do të mund të komunikojnë me operatorët nga Qendra e Kontaktit, e cila do t’u sigurojë akses të shpejtë dhe efikas në mbështetjen dhe ndihmën e duhur, nga profesionistët dhe Shpëtimtarët në Situatat Emergjente të KKRMV-së. KKRMV do të krijojë një shërbim efikas për butonin e urgjencës dhe është i frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve të kujdesit për të moshuarit.

 

  • Emri i vendit të punës: Psikologe/infermiere – punë në 2 turne 08.00- 16.00 / 14.00- 20.00 (e hënë-e premte)

Detyra pune:

– Ndjekja e udhëzimeve të Menaxherit të BE-së dhe raportimi në kohë

– Përgatitja e orarit të punës në turne së bashku zyrtari i projektit dhe monitorimi i proceseve të punës

– Nënshkrimi i kontratave me përdoruesit dhe organizimi i instalimit të pajisjeve

– Mbajtja e shënimeve për gjendjen shëndetësore të përdoruesit dhe përditësimin aktual të tij

– Aktivitetet në terren dhe vlerësimet në shtëpi tek përdoruesi

– Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim

– Komunikimi me klientët

– Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

  • Diplomë universitare në psikologji ose arsim të mesëm mjekësor (departamenti i infermierëve) ose shkollë e mesme për infermiere;
  • Puna ekipore dhe etika e punës;
  • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
  • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
  • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara

 

Përvoja e punës me/në sektorin e OJQ-ve dhe të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara do të konsiderohet si avantazh.

Udhëzime për aplikim:

Më së voni deri më 11.07.2022, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– CV e detajuar në skopje.proekti@redcross.org.mk  duke treguar pozicionin e punës për të cilin aplikoni

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë individuale brenda 5 ditëve nga mbyllja e konkursit.

< kthehu mbrapa