27 Nëntor, 2017

Kryqi i kuq i RM-së, 22 vjet anëtar i barabartë i Federatës ndërkombëtare të shoqatave nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe

Të kujtojmë këtë ditë kur në vitin 1995, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë u bë anëtar i barabartë i Federatës ndërkombëtare të shoqatave nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë 22 vjet shënon të arritura të rëndësishme në zhvillimin e tij, ndërtim të kapaciteteve, reforma në kornizën juridike, bashkëpunim programor dhe të projektit me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, për çka ka marrë shumë mirënjohje dhe çmime, si dhe një certifikatë si shoqatë e fortë nacionale. Është ballafaquar me shumë sfida në periudhën e kaluar dhe i ka kapërcyer ato duke ndërmarrë masa emergjente dhe konkrete, ndërkaq se ka arritur me sukses të reagojë  ndaj tyre, flet opinioni vendor dhe ndërkombëtar.

< kthehu mbrapa