26 Nëntor, 2021

MBËSHTETJE PSIKOSOCIALE PËR FAMILJET E QYTETARËVE TË PËRFSHIRË  NË AKSIDENTIN RRUGOR NË REPUBLIKËN E BULLGARISË

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të sistemit për mbështetje psikosociale dhe ndihmë të parë psikologjike ofron mbështetje psikosociale për familjet e goditurq nga aksidenti i datës 23.11.2021 në Republikën e Bullgarisë.

Kryqi i Kuq është në kontakt dhe koordinim me organet profesionale dhe hap një kanal komunikimi përmes të cilit familjarët dhe personat e goditur nga aksidenti mund të marrin mbështetje të plotë dhe efektive të specializuar psikologjike nga psikologë dhe profesionistë të licencuar.

< kthehu mbrapa