27 Maj, 2020

Ndihma humanitare për persona të moshuar me rastin e festës së Ramazanit

Më 21 maj në kuadër të servisit social “Qendra ditore për persona të moshuar dhe qendra për dhënie të ndihmës në kushte shtëpiake” e me rastin e festës së Ramazanit u ndanë 50 pako me ushqim dhe 50 pako me mjete për higjienë për 50 shfrytëzues social të rrezikuar nga qendra ditore dhe shfrytëzues në kushte shtëpiake nga komuna e Sarajit. Me këtë ndihmë humanitare kontribuohet edhe përkrahje plotësuese në vazhdimësi për shfrytëzuesit tanë, e që është me rëndësi të posaçme gjatë kohës së situatës emergjente. Servisi social është përkrahur nga ana e Qytetit të Shkupit, Fondacioni Albiz dhe Kryqi i Kuq i Zvicrrës.

< kthehu mbrapa