16 Dhjetor, 2020

Ndihmë dhe përkrahje aty ku ka nevojë

“Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Organizatave komunale në mënyrë realizuan Planin aksionar të Qeverisë së RMV-së për ballafaqim me KOVID 19. Organizatat komunale Kumanovë, Negotinë dhe Shtip dhanë përkrahje në sistemin shëndetësor nëpërmjet vendosjes së tendave të Kryqit të Kuq si vend për pritje para enteve shëndetësore në Kumanovë, Negotinë dhe Shtip, ndërsa Organizata komunale Strumicë me ekipin e vet logjistik dha përkrahje në Drehjtorinë për mbrojtje dhe shpëtim në vendosjen e tendave në Strumicë”.

< kthehu mbrapa