24 Janar, 2024

U mbajt punëtori me facilitatorë të BOKA-s

Në periudhën 22-23.01.2024 në Shkup, ekipi i facilitatorëve BOKA të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti një takim pune për rishikimin e instrumentit të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe përshtatjen e tij. në kontekstin e shoqërisë kombëtare. Gjatë takimit u ra dakord për dinamikën e mbajtjes së vlerësimeve në 15 OKKK deri në qershor 2024. Në vitin 2023, kjo metodologji është zbatuar në gjithsej 6 OKKK, të cilat pas vlerësimit të kapaciteteve të tyre organizative, tashmë janë duke punuar në zbatimin e planeve zhvillimore lokale.

< kthehu mbrapa