7 Maj, 2021

Përforcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara nga KOVID 19

Në kuadër të projektit rajonal “Përforcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara nga KOVID 19 dhe katastrofa të tjera” i financuar nga Bashkimi Evropian, në periudhën 5-7 maj 2021 në Qendrën Solferino në Strugë, Kryqi i Kuq i RMV organizon një seminar për vetvlerësimin e kapaciteteve të Shoqatës Kombëtare për zbatimin e ndihmës në para ose kuponëve. Në punëtori marrin pjesë përfaqësues të shërbimit profesional të Kryqit të Kuq të RMV, sekretarë, punonjës dhe vullnetarë nga nëntë organizata komunale të Komitetit Qendror dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Punëtoria është lehtësuar nga përfaqësuesit e Kryqit të Kuq Serb dhe KK të Austrisë. Qëllimi i punëtorisë është të vetvlerësojë aftësinë e SHN për të kryer transferime parash dhe të përgatisë një plan veprimi për aktivitetet e ardhshme.

< kthehu mbrapa