1 Mars, 2024

Pjesëmarrje në trajnimin ndërkombëtar për paraqitje reale të lëndimeve

Në periudhën 23-25 ​​shkurt, në Snezhana të Sllovenisë, në organizim të Kryqit të Kuq të Sllovenisë u mbajt Trajnimi Ndërkombëtar për Paraqitje Realiste të Lëndimeve, në të cilin mori pjesë përfaqësuesi i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në trajnim morën pjesë përfaqësues nga Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq të Serbisë, Malit të Zi, Hungarisë, Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.

Qëllimi i trajnimit ishte të mësohen teknikat e reja të paraqitjes reale të lëndimeve dhe përdorimi i materialeve të ndryshme në përbërjen e lëndimeve.

#kryqiikuq #Kktërinj #ndihma e parë #paraqitjereale “trajnim #redcross #moulage #RCYouth #firstaid #simulations #exercises #training

< kthehu mbrapa