20 Qershor, 2023

Promovimi i rezultateve të arritura nga fushata

Kryqi i Kuq i RMV organizoi një manifestim më 19 qershor 2023 në Shtëpinë përkujtimore të Nënë Terezës – Shkup, me qëllim të promovimit të rezultateve të fushatës. Në këtë manifestim morën pjesë Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së, d-r.Sait Saiti, Ministri i Arsimit dhe Shkencës d-r Jeton Shaqiri, Zëvendësministri i Shëndetësisë Dr. Maja Manoleva dhe Kryetarja e Qytetit të Shkupit znj. Danela Arsovska.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me autoritetin dhe punën afatgjatë në planin për promovimin dhe zhvillimin e ndihmës së parë, kontribuon në ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore të ndihmës së parë. Në periudhën nga maji i vitit 2022 deri në mars 2023, ai ka realizuar një fushatë për ndihmën e parë nën moton Ndihma e parë shpëton jetë e dedikuar për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të moshës 12-18 vjeçare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qëllimi kryesor i fushatës ishte ndërgjegjësimi i popullatës së re për rëndësinë e ndihmës së parë si një aftësi jetëshpëtuese. Në kuadër të fushatës, organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RMV kanë realizuar 736 trajnime për ndihmën e parë dhe kanë edukuar gjithsej 28.206 nxënës nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në vend, të cilët kanë fituar njohuri dhe shkathtësi themelore për ofrimin e ndihmës së parë. Trajnimet u zhvilluan nga 242 ligjerues dhe 195 demonstrues të ndihmës së parë sipas një programi të përshtatur për fëmijët e moshës shkollore.

Në vetë aktivitetin u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe në shenjë mirënjohjeje për bashkëpunimin e deritanishëm u ndanë mirënjohje për Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Ministrin e Arsimit dhe Shkencës d-r Jeton Shaqiri dhe kryetarja e Qytetit të Shkupit, znj. Danela Arsovska. Gjithashtu u vizitua edhe gara e ndihmës së parë në qytet.

< kthehu mbrapa