18 Maj, 2017

Asnjëherë nuk është vonë t`i vihet fund tregtisë me njerëz