16 Mars, 2021

Punëtoria e tetë online KKA-PVH

Më 11 Mars 2021, u mbajt seminari i tetë KKA-PVH online me titull “Komunikimi dixhital dhe komunikimi në rrjetet sociale”. Është realizuar nga instruktorja e PVH Vjosa Ismaili.

Përmes punëtorisë, pjesëmarrësit u njohën me termin gjurmë gishtash dixhitale, ndikimin tonë pozitiv në mediat sociale dhe rëndësinë e saj dhe shumë gjëra të tjera interesante dhe të dobishme. Morën pjesë 110 pjesëmarrës, vullnetarë nga Organizatave të ndryshme komunale të Kryqit të Kuq.

Nga të pranishmit që përfunduan vlerësimet, 83% thanë që seminari ishte shumë i dobishëm, 86% që ishte interaktiv dhe 83% thanë që seminari ishte interesant. Të gjithë, pra 100% do t’ua rekomandonin punëtorisë kolegëve të tyre.

Disa nga komentet ishin: “Më bëri shumë përshtypje, shembuj të shkëlqyeshëm”, “Në përgjithësi PVH është një projekt me ide pafundësisht të bukura”, “Punëtori e shkëlqyeshme, temë e shkëlqyer dhe mbi të gjitha më pëlqeu kuizi që bëmë!” “Mendoj se kjo është një temë për të cilën nuk flitet shpesh dhe ka shumë rëndësi – Falemnderit Vjosa”.

Vazhdojmë bashkë!

< kthehu mbrapa