31 Janar, 2018

Punëtoria për uljen e rreziqeve nga katastrofat

Organizuar nga Kryqi i kuq i Kroacisë dhe Kryqi i kuq i Austrisë, në periudhën 25-26 janar të vitit 2018 në Zagreb u mbajt takimi punues i koordinuesve për gatishmëri dhe veprim në rast të katastrofave.

Në këtë takim punues mori pjesë edhe përfaqësuesi i Kryqit të kuq të RM-së me qëllim të këmbimit të praktikave dhe përvojave të shoqatave nacionale të rajonit, si dhe për përgatitjen e planeve të ardhshme në fushën e gatishmërisë dhe veprimit në rast të katastrofave. Kjo kishte për qëllim përzgjedhjen e fushave tematike të planit të menaxhimit të katastrofave për përgatitjen e aplikimit të projekti si dhe implementimin e DRIS (sistemi informatik për rreziqet nga katastrofat) në nivel nacional.

< kthehu mbrapa