27 Nëntor, 2018

Punëtoria rajonale për menaxhimin e katastrofave

Në periudhën 21–23.11.2018 në Qendrën e trajnimit të Kryqit të kuq “Solferino” në Strugë, Republika e Maqedonisë, u mbajt punëtoria rajonale për menaxhimin e katastrofave dhe në të morën pjesë 22 përfaqësues të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, Federata Ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të kuq, Kryqi i kuq i Bullgarisë, Kryqi i kuq i Shqipërisë, Kryqi i kuq i Serbisë, Kryqi i kuq i Malit të Zi, Ylli i kuq i Davidit i Izraelit dhe Qendra për menaxhimin e krizave e Republikës së Maqedonisë.

Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte reagimi i ShN-së së Kryqit të kuq në rast të përmbytjeve që po ndodhin njëkohësisht në shumë shtete, shkëmbimi i përvojave dhe thellimi i bashkëpunimit ndërmjet përfaqësuesve të Shoqatave nacionale si dhe përmirësimi i njohurive përmes trajnimit për përdorimin e NICS (Next-Generation Incident Command System).

Sesionet e punëtorisë u realizuan në mënyrë ndërvepruese përmes shkëmbimit të përvojave dhe punës në grupe. Temat/sesionet që u përpunuan gjatë kohës së punëtorisë janë: NICS (Next-Generation Incident Command System), Përmbytjet në Përgatitjet e dokumenteve për ndihmë ndërkombëtare (DREF dhe APEL), Prezantimi i një përfaqësuesi të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të kuq.

< kthehu mbrapa