1 Dhjetor, 2023

Shënimi i Javës së Luftës kundër HIV/AIDS (01-07 Dhjetor 2023)

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën 1-7 dhjetor 2023, sipas kalendarit të aktiviteteve tradicionale, do ta shënojë Javën e luftës kundër HIV/AIDS-it, nën moton “Solidariteti global, përgjegjësia e përbashkët. “.

HIV është një virus që shkakton imunodefiçencë njerëzore. Prania e virusit HIV në trupin e njeriut çon në shkatërrimin e aftësisë mbrojtëse (imunitetin), për shkak të së cilës trupi bëhet i paaftë të mbrohet nga sëmundje dhe infeksione të ndryshme. Nga të gjithë njerëzit e infektuar në mbarë botën (37.9 milionë njerëz), 1.7 milionë janë fëmijë nën moshën 15 vjeç, 32 milionë njerëz kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me HIV/AIDS dhe më shumë se 50% e njerëzve që jetojnë me HIV kanë marrë terapi anti-retrovirale (ART).

Në kuadër të javës, organizatat e Kryqit të Kuq Komunal do të ndërmarrin aktivitete për të kontribuar së bashku në ngritjen e vetëdijes publike tek të rinjtë duke organizuar punëtori edukative për bashkëmoshatarët në shkollat ​​e mesme, duke realizuar video të shkurtra edukative me mesazhe për parandalimin e infektimit me HIV, ndarja e informacioneve dhe posterave në mediat sociale dhe aktivitete të tjera.

< kthehu mbrapa