4 Qershor, 2024

Shi nga diellzat në programin PVH

Nga data 31 maj deri më 2 qershor u mbajt punëtoria përgatitore e PVH në qendrën Solferino, Strugë. 18 instruktorë, vullnetarë me përvojë dhe afatgjatë kontribuan në rishikimin dhe vlerësimin e 169 projekteve të vogla PVH të realizuara nga 1200 të rinj. Projektet janë zhvilluar në periudhën mars-maj 2024.

Nga numri i përgjithshëm i projekteve, 39 projekte janë vlerësuar me diell, dhe këto janë projekte që kanë dhënë vërtet një kontribut të madh për komunitetin, domethënë kanë ndryshuar jetën e dikujt në terma afatgjatë.

Të gjitha projektet janë frymëzim dhe krenari e rinisë sonë! Ata edhe një herë treguan se janë ambasadorë të humanitetit!

< kthehu mbrapa