5 Mars, 2024

Shkëmbimi i përvojave mbi aktivitetet për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Më 2 mars 2024, dy përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë në ngjarjen finale të projektit “End Suffering, Stop Human Trafficking” të zbatuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar. Në aktivitet morën pjesë sekretarë nga 12 zyrat rajonale të Kryqit të Kuq Shqiptar, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Shqiptar, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Shqipëri, si dhe përfaqësues të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, u ndanë shembuj të aktiviteteve, arritjeve dhe përvojave nga organizimi i aktiviteteve për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore.

< kthehu mbrapa