6 Shkurt, 2024

Shërbimi special për transport është i disponueshëm në komunën Qendër

Shërbimi i posaçëm i transportit nga sot do të jetë i disponueshëm për banorët e Komunës Qendër. Të rriturit të cilët përdorin mjete ndihmëse ortopedike, karroca, bastun ose mjete ndihmëse për ecje, si dhe qytetarët të shtrirë për shkak të sëmundjes, gjegjësisht të palëvizshëm, mund të përdorin transport falas në çdo objekt shëndetësor në Qytetin e Shkupit. Për të përdorur shërbimin, qytetarët duhet të planifikojnë transportin të paktën 24 orë përpara, duke telefonuar në numrin e telefonit 02/15330, çdo ditë nga ora 06:00 deri në mesnatë dhe të përdorin shërbimin nga ora 08:00 deri në 16:00. Transporti për një përdorues në një institucion shëndetësor mund të planifikohet me një telefonatë.

Përdoruesit kanë të drejtë për transport falas në një drejtim maksimumi 10 herë gjatë 1 viti.

< kthehu mbrapa