18 Qershor, 2018

Trajnim për orientues

Në periudhën nga 11-13.06.2018 në hotel Solferino në Strugë, u mbajt trajnimi për orientues me 35 përfaqësues nga shoqatat komunale të Kryqit të kuq. Orientuesit janë njerëz që të paktën dy herë në javë do të mbajnë sesione orientimi për të gjithë të interesuarit vullnetarë, anëtarë dhe donatorë potencial. Me vendosjen e pozicionit orientues, pritet një përmirësim i dukshëm në numrin dhe cilësinë e burimeve njerëzore, si dhe efikasitet më i madh në aktivitetet ndaj target grupeve.

< kthehu mbrapa