21 Shkurt, 2023

TRAJNIM PER PERKRAHJE PSIKO – SOCIALE GJATE SITUATAVE EMERGJENTE DHE KRIZVE

Në periudhën nga nëntori 2022 deri në shkurt 2023, u mbajt një cikël trajnimesh për mbështetje psiko-sociale në situata emergjente dhe krize, në kuadër të projektit reagimi ndaj COVID-19 për përmirësimin e situatës socio-ekonomike të personave të margjinalizuar në 6 vende në Ballkanin Perëndimor financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak.

Në trajnim ishin të pranishëm vullnetarë dhe punonjës të Kryqit të Kuq dhe gjithsej 50 pjesëmarrës morën certifikatë. Nëpërmjet aktiviteteve ushtrimore, luajtjes së roleve në skenarë realistë dhe leksioneve ndërvepruese, pjesëmarrësit fituan njohuri dhe përvojë në ofrimin e mbështetjes psiko-sociale dhe ndihmës së parë psikologjike në situata krize dhe emergjente. Pjesëmarrësit janë trajnuar për reagimin psiko-social në kriza dhe janë pjesë e komponentit të menaxhimit të krizave dhe veprimit të Qendrës për Shëndet Mendor dhe Mbështetje Psiko-Sociale.

< kthehu mbrapa