5 Tetor, 2023

Trajnim praktik për transfer emergjent të parave të gatshme

Në kuadër të Projektit “Forcimi i qëndrueshmërisë së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe fatkeqësive të ardhshme” mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak dhe i koordinuar nga Kryqi i Kuq i Serbisë, nga Nga data 25 deri më 30 shtator 2023 në Beograd, Republika e Serbisë, është mbajtur trajnimi për trajnim praktik për transfertë emergjente të parave të gatshme.

 Qëllimi i trajnimit ishte forcimi i kapaciteteve të partnerëve në projekt për të zbatuar një transfertë emergjente të parave të gatshme si një element në aplikimin e mjetit të ndihmës përmes transferimit të parave.

Në trajnim morën pjesë 30 përfaqësues nga partnerët e projektit si Kryqi i Kuq i Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Përveç përfaqësuesve të partnerëve në projekt, morën pjesë edhe përfaqësues nga disa shoqata kombëtare: KK Austriak, KK Danez, KK Amerikan, KK Kanadez, Gjysmëhëna e Kirgistanit, si dhe përfaqësues të Federatës Ndërkombëtare të KK dhe KK dhe Komiteti Ndërkombëtar i KK.

< kthehu mbrapa