24 Tetor, 2023

Trajnim simulues “Përgjigje Humanitare 2023”

Me simulim të ndihmës së parë në situatë emergjente – tërmet, Kryqi i Kuq i RMV më 18.10.2023 në afërsi të parkut të qytetit në Shkup mbajti stërvitjen “Përgjigje Humanitare 2023”.

Qëllimi i stërvitjes ishte prezantimi i kapaciteteve, mundësive dhe gatishmërisë së Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut.

Mbulues i manifestimit ishte kryetari i RMV-së Stevo Pendarovski, i cili në fjalën e tij në manifestim theksoi se ky ushtrim tregoi të gjitha aspektet pozitive të partneritetit ndërmjet institucioneve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile, si dhe lidhjene bashkëpunimit ndërsektoriale dhe ndërinstitucionale. Ai theksoi se është e nevojshme të punohet dhe të kontribuohet në gatishmërinë e institucioneve dhe organizatave civile siç është Kryqi i Kuq, në mënyrë që të kemi një reagim të shpejtë dhe adekuat në situata emergjente dhe krize.

Të pranishmëve iu drejtua edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV, Sait Saiti, i cili theksoi se krizat dhe fatkeqësitë që janë pjesë e përditshmërisë sonë, në rajon dhe më gjerë, kërkojnë investime të vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve të gatishmërisë së qëndrueshme. Tërmetet, zjarret, përmbytjet, epidemitë, migrimet, refugjatët dhe sfidat e tjera humanitare kërkojnë që ne të investojmë vazhdimisht në atë që mundemi dhe të bëjmë më të mirën, në mënyrë që të shtojmë një kontribut të përbashkët në ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme për gatishmëri, reagim efektiv dhe rikuperim nga fatkeqësitë. Qëllimi kryesor është të ofrohet mbështetje për popullatën e prekur gjatë fatkeqësive apo krizave humanitare, tha ai. Ajo që e kënaq më shumë, siç theksoi ai, është se ne arritëm të tregojmë se të gjithë mund t’i japim njëri-tjetrit mbështetje plotësuese që mund të ketë ndikime pozitive në mirëqenien e njerëzve, veçanërisht në rast fatkeqësish të mëdha, direkt ose indirekt.

Pjesëmarrës në stërvitje ishin Kryqi i Kuq i RMV-së, Qendra e Menaxhimit të Krizave, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Ushtria e RMV-së, Ndihma emergjente mjekësore – Qendra e Triazhit dhe treguesi i ndihmës së parë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Radio Televizioni i Maqedonisë, Njësia Territoriale e Zjarrfikësve, Oda e Psikologëve, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë.

Përveç tyre, pjesëmarrës janë edhe organizata komunale të Kryqit të Kuq, Ekipet e Shoqatave Nacionale të Kryqit të Kuq nga rajoni (Kroacia, Serbia, Bullgaria, Shqipëria, Mali i Zi dhe Gjermania), përfaqësues nga universitetet e Maqedonisë së Veriut (UKIM, UGD), UKLO), ekspertë të pavarur të fushës dhe organe të ndryshme nga Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK), në nivel lokal dhe rajonal.

Në fund, Sekretari i Përgjithshëm Saiti, në shenjë falënderimi, kryetarit të RMV-së Stevo Pendarovski ia ndau çmimin më të lartë, Medaljen e Kryqit të Kuq.

Qeveria e RMV-së, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ushtria e RMV-së, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale morën gjithashtu certifikata mirënjohjeje për bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre gjatë organizimit dhe pjesëmarrjes në zbatimin e stërvitjes “Përgjigje Humanitare 2023”. Ministria e Shëndetësisë, Qendra për Menaxhimin e Krizave, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Qyteti i Shkupit, Radio Televizioni i Maqedonisë, Byroja për Siguri Publike.

< kthehu mbrapa