26 Tetor, 2020

U MBAJTËN TAKIME PUNE ME SEKRETARËT E OKKK/KKQSH

Në periudhën 20-22.10.2020 në Zyrën Qendrore të Kryqit të Kuq të RMV u mbajtën takime pune me sekretarët e OKKK / KKQSH. Gjatë takimeve, sfidat dhe aktivitetet aktuale dhe të ardhshme u diskutuan në disa fusha, duke përfshirë përgjigjen e Kovid-19, aspektet e zhvillimit të OKKK/KKQSH, zbatimin e kurseve të ndihmës së parë për drejtuesit kandidatë dhe organizatat e punës, programin e ndihmës personale të moshuarve dhe personave me nevoja të veçanta dhe aspektet financiare të operacionit. Takimet u mbajtën në përputhje me “Protokollet që dalin nga Plani për zvogëlimin e masave kufizuese për të parandaluar përhapjen e koronavirusit” të përshkruara nga Qeveria e RMV.

< kthehu mbrapa