12 Qershor, 2017

U mbajtën zgjedhjet e Rinisë së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 05.06.2017 është mbajtur Mbledhja zgjedhore – konstitutive e Këshillit Rinor të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë për të zgjedhur udhëheqjen e re të Rinisë së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë për mandatin e viteve 2017-2019. Në mbledhjen zgjedhore kanë marrë pjesë 25 përfaqësues të Rinisë së organizatave komunale dhe Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Për mandatin e ardhshëm, kryetare e Këshillit Rinor njëzëri u zgjodh Alenka Shopova e Organizatës komunale Qendër dhe nënkryetare e Këshillit Rinor u zgjodh Samije Ibishi nga Gostivari. Përveç kryetarit, si anëtarë të Trupit koordinues të Rinisë së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë janë zgjedhur dhe Penço Andreev (OKKK Veles), Ivan Gjorgjiev (OKKK Negotinë), Emine Fetai (OKKK Çair), Ina Pocevska (OKKK Kriva Pallankë) dhe Nina Atanasovska (OKKK Manastir).

< kthehu mbrapa