1 Korrik, 2021

Uebinar për Komunikim mbi rreziqet dhe ndjekjen e thashethemeve në lidhje me KOVID-19

Më 30 qershor 2021, në periudhën nga ora 10:00 deri në 11:30, Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (FNKK / GJHK) mbajti një uebinar me temë: Komunikimi i rrezikut dhe monitorimi i thashethemeve në lidhje me KOVID- 19

Në këtë uebinar morën pjesë përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësues të Shoqatave tjera Kombëtare dhe Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Qëllimi i uebinarit ishte të ndajë përvojat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke dhe Kryqit të Kuq Ukrainë në lidhje me Sondazhin e NjQP (njohuritë, qëndrimet dhe praktikat) në lidhje me KOVID-19, duke monitoruar thashethemet dhe komunikimin e perceptimit për të ndryshuar sjelljen.

Gjatë këtij uebinari interaktiv, pjesëmarrësit e tjerë të Shoqatës Kombëtare gjithashtu kanë mundësinë të ndajnë përvojat e tyre.

 

< kthehu mbrapa