3 Dhjetor, 2018

Ushtrim simulimi për tërmet dhe zjarr 13.09.2018 – Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë – organizata komunale Manastir