декември 3, 2018

Симулациска вежба на земјотрес и пожар 13.09.2018 – Црвен крст на Република Македонија – општинска оргазација Битола