14 Shkurt, 2024

Vizitë e udhëheqësit të zyrës së klasterit të FNKK për Evropën Qendrore dhe Juglindore

Në periudhën 11-13.02.2024, Kryqi i Kuq i RMV-së u vizitua nga Udhëheqësja e zyrës së klasterit të FNKK për Evropën Qendrore dhe Juglindore, znj. Maria Kristensen.

Gjatë vizitës u mbajt takim me Sekretarin e Përgjithshëm dhe shërbimin ekspert nga Zyra Qendrore dhe Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit, ku u diskutuan mundësitë për të mbështetur iniciativat zhvillimore të shoqatës kombëtare në përgjigje të krizës së migrantëve si dhe angazhimet për zbatimin e kornizës “Transformimi 28”.

< kthehu mbrapa