5 Shtator, 2019

05.09 DITA E BAMIRËSISË NËNË TEREZA