септември 5, 2019

05.09 ДЕН НА МИЛОСРДИЕ МАЈКА ТЕРЕЗА