28 Mars, 2020

Në këto momente të vështira me rëndësi është që të ndihmojmë në korniza të mundësive tona dhe të japim përkrahje. Kryqi i Kuq nëpërmjet vullnetarëve iu ndihmon kategorive të ndryshme të mjeruara. Elizabeta Gjorgievska bashkëshorjta e kryetarit të RMV-së së bashku me Ivonën përgjigjeshin në lindjën telefonike për ndihmë. Personat e moshuar të cilët kanë nevojë për përkrahje psiko – sociale mund të paraqiten në numrin e telefonit 075/352-246, ndërsa të gjithë të tjerët në numrin 071/379-119.

< kthehu mbrapa