март 28, 2020

Во овие тешки моменти важно е сите да помогнеме во рамки на своите можности и да си дадеме поддршка. Црвениот крст преку своите волонтери помага на различни ранливи категории.

Елизабета Ѓоргиевска сопругата на претседателот на РСМ зааедно со Ивона одговарава на телефонската линија за помош. Старите и изнемоштените лица на кои им е потребна психо-социјална поддршка можат да се јават на телефонскиот број: 075/352-246, а сите останати на 071/379-119.

< врати се назад