2 Tetor, 2020

Shënimi i Javës së Rinisë së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Të rinjtë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 01 -07 Tetor tradicionalisht festojnë “Javën e Rinisë”, në të cilën më shpesh secili Klub Rinor organizon një ditë të hapur për të promovuar vullnetarizmin, vullnetarizmin në klubin e të rinjve dhe aktivitetet sipas të cilave klubi i të rinjve është më i njohuri, dhe në atë mënyrë për të prezantuar vullnetarë, partnerë dhe qytetarë të mundshëm me ta.

Klubet e të rinjve në Kryqin e Kuq të RMV përfshijnë persona deri në moshën 30 vjeç dhe janë pjesë e pothuajse të gjitha aktiviteteve programore të zbatuara nga organizata.

Duke pasur parasysh situatën aktuale me Kovid 19, promovimet zhvillohen lokalisht përmes rrjeteve sociale dhe faqeve të internetit të organizatave komunale dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

< kthehu mbrapa