октомври 2, 2020

Одбележување на Недела на млади на Црвениот крст на Република Северна Македонија

Младите на Црвениот крст на Република Северна Македонија во периодот од 01 -07 Октомври традиционално ја одбележуваат „Неделата на млади“, во која што најчесто секој Клуб на млади организира отворен ден на кој го промовира волонтерството, волонтирањето во клубот на млади и активностите според кои клубот на млади е најпрепознатлив, и на тој начин да ги запознаат потенцијалните волонтери, партнери и граѓаните со истите.

Во клубовите на младите во Црвениот крст на РСМ се вклучуваат лица до навршени 30 години, а се дел од речиси сите програмски активности кои ги спроведува организацијата.

Имајќи ги во предвид актуелните состојби со Ковид 19, промоциите се случуваат локално преку социјалните мрежи и веб страните од општинските организации и Црвен крст на град Скопје.

< врати се назад