25 Maj, 2021

#17KKAPVH

Më 20 maj 2021, u mbajt seminari i shtatëmbëdhjetë KKA-PVH online “Bazat e të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare”. Është realizuar nga Darko Jordanov. Morën pjesë 100 pjesëmarrës, vullnetarë nga degë të ndryshme të Kryqit të Kuq, mësues dhe pjesëmarrës të interesuar. Nga të pranishmit që përfunduan vlerësimin në formën e një studimi përmes të cilit vlerësuan punëtorinë. 93% thanë se seminari ishte shumë i dobishëm, 88% thanë se ishte shumë interaktiv dhe 94% thanë se seminari ishte interesant.

Të gjithë, dmth. 100% do t’ua rekomandonin punëtorisë kolegëve të tyre.

Disa nga komentet janë:

 

 “Tema ishte e mrekullueshme, dhe profesori ishte edhe më i mrekullueshëm !“

“Është interesante, edukative dhe e rëndësishme! “

“Shkëlqyeshëm”

“Shumë e dobishme”

< kthehu mbrapa