21 Mars, 2022

Zonja dhe zotërinj,

 

Në emër të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kam kënaqësinë e veçantë t’ju dëshiroj mirëseardhje të përzemërt në shënimin e 77 vjetorit të themelimit të organizatës sonë.

Jubiletë janë një mundësi e shkëlqyer për t’iu kthyer kohës pas, për të shpallur rezultatet e asaj që është bërë, për të shkëmbyer informacione, për të shpallur planet e ardhshme, por edhe një mundësi për përkujtim.

Që nga viti 1945, në krijimin e organizatës sonë dhe efektet e punës së saj, janë përfshirë një numër i madh vullnetarësh, punonjësish, mbështetës, veprimtarë të panumërt me emër dhe pa emër, të cilët me kalimin e kohës kanë lënë gjurmë në organizatën tonë, e cila sot është për njohjen e tyre dhe për njohjen tonë, dhe jo vetëm në të kaluarën, por edhe në të ardhmen.

Kjo na kujton të vërtetën e thjeshtë se gjithmonë ka qenë dhe është krenari të jesh pjesë e ushtrisë më të madhe të humanistëve në botë që në mënyrë jovetjake dhanë në pjesë prej tyre, për të parandaluar dhe pakësuar vuajtjet e atyre që kanë rënë në telashe për arsye të ndryshme, sepse ata që kanë dhe munden, nuk mund të jenë të qetë për sa kohë që ka nga ata që nuk kanë dhe nuk munden. Sa më shumë të kemi dhe të krijojmë një mundësi për zhvillim edhe më dinamik, aq më shumë u detyrohemi atyre që ishin para nesh.

Puna jonë ndër vite është vetëm një dëshmi argumentuese e humanizmit dhe solidaritetit njerëzor që ndihmon për të kapërcyer humnerën njerëzore që shkakton apokalipsin në jetën e njeriut. Fuqia e njerëzimit siguron që Kryqi i Kuq të jetë i ngulitur në solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve. Në rradhët tona jemi, dhe aq kemi, që askush në botë të mos ngelet vetëm dhe i pafuqishëm, e që vlejmë aq sa iu nevojitemi të tjerëve.

Për kënaqësinë tonë të madhe, numri i vullnetarëve në organizatë po rritet çdo vit. Dhe kjo nuk është një rastësi. Ne kemi sukses në përpjekjet tona për të ushqyer një atmosferë të sinqertë dhe të ngrohtë për realizimin e aktiviteteve fisnike, kështu që shumë nga qytetarët tanë në Kryqin e Kuq njohin një vend për të krijuar miqësi, për të mësuar dhe shkëmbyer njohuri, për të vullnetarizuar, për t’u bashkuar, për të përkushtuar një pjesë të jetës së tyre. Të gjithë së bashku për 77 vjet ishim pikërisht aty ku duhej të ishim.

Është kënaqësi që ndër vite, Kryqi i Kuq ka pasur gjithmonë një të ardhme – ne jemi një organizatë tërheqëse për të rinjtë që janë të interesuar të mësojnë dhe të punojnë vullnetarë, të ndajnë vlerat dhe parimet humanitare, duke ndihmuar dhe përmirësuar dhe më pas të rriten në një persona përgjegjës social që japin një kontribut të veçantë në zhvillimin e komuniteteve vendore ku jetojnë. Me ne janë gjithmonë edhe më të moshuarit, besnikë të Kryqit të Kuq, të cilët sot janë po aq aktivë sa në kohën kur u përfshinë, si dhe ndajnë përvojat dhe njohuritë e tyre, duke treguar se në çdo epokë të jetës njerëzore ka vend dhe kohë për humanizëm dhe solidaritet dhe një dorë e shtrirë për njerëzit që kanë nevojë.

Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë besim me njerëzit dhe komunitetet të cilave u shërbejmë, me donatorët, partnerët dhe publikun, dhe në korniza të Lëvizjes sonë. Ne kemi luajtur gjithmonë rolin e asistentit të autoriteteve në vend dhe vazhdimisht kemi marrë mbështetjen publike dhe mbështetjen nga autoritetet, për të cilën u jemi jashtëzakonisht mirënjohës. Ne investojmë vazhdimisht në forcimin e transparencës dhe llogaridhënies sonë, dhe përmirësimin e sistemeve mbështetëse dhe forcimin e integritetit dhe zbatimin e përgjegjësisë personale dhe institucionale.

Sot, puna e Kryqit të Kuq të RMV-së është padyshim më e rëndësishme dhe më e nevojshme se kurrë. Por ne duhet të vazhdojmë të përmirësohemi në mënyrë që të përshtatemi me një botë që ndryshon vazhdimisht dhe me shpejtësi. Përpjekjet tona do të synojnë promovimin e mëtejshëm të vlerave individuale dhe të përbashkëta me theks në rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Ne do të përpiqemi të zbatojmë mënyra moderne të funksionimit dhe veprimit që do të kontribuojnë në modernizimin dhe monitorimin e trendeve botërore në punën bashkëkohore moderne. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë të jemi kudo aty ku  duhet të jemi.

Të nderuar,

Sot, Kryqi i Kuq i RMV-së është një organizatë e njerëzve dinjitoz, thellësisht human dhe solidar, të cilët lënë hapësirë ​​për shpresa të reja, një Shoqatë Kombëtare moderne, një kontribues serioz në efektet humanitare në vend, rajon dhe më gjerë. Jemi thellësisht të ndërgjegjshëm se duhet të jemi në hap me kohën dhe të jemi gati për transformim e përshtatje, por edhe të vendosur të vazhdojmë të jemi ndërgjegjja dhe arsyeja e qytetërimit të sotëm.

Ne vazhdojmë të punojmë për të siguruar një jetë më dinjitoze për njerëzit që kanë nevojë për mbështetje, bazuar në vlerat njerëzore, mbështetjen e ndërsjellë, solidaritetin, duke u përpjekur të jemi gjithmonë aty ku është më e nevojshme. Ju ftojmë të bëheni pjesë e historisë sonë që do të thotë jetë të shpëtuar, dinjitet dhe buzëqeshje të njerëzve. Për të qenë më të shumtë, më të fortë, më të fuqishëm.

Nuk duhet t’i kthehemi thellë historisë, mjafton të kujtojmë se si jetoi bota në dy vitet e fundit. Ndër të gjitha mësimet e rëndësishme të pandemisë, ekziston një e vërtetë e pamohueshme – njeriu nuk u krijua për të qenë vetëm. Në telashe, nuk ka rëndësi kush je, ku je, si je, apo sa ke. Të gjithë jemi të njëjtë kur përballemi me sëmundje, fatkeqësi kur jemi në vështirësi. Ne të gjithë kemi nevojë për dikë që të na shtrijë dikush dorën, të thotë një fjalë të ngrohtë, ngushëllim, shpresë. Të sigurohemi që dikush të jetë gjithmonë aty, pranë nesh, si një mbështetje e fortë që ofron ndihmë, zgjidhje dhe në të njëjtën kohë të mos kërkojmë asgjë në këmbim.

Ju ftoj të gjithëve që së bashku edhe në të ardhmen të jemi gjithmonë aty ku duhet!

Ju falemnderit për vëmendjen.

< kthehu mbrapa