1 Nëntor, 2023

28 vjet Kryqi i Kuq së RMV i njohur nga Komiteti i Kryqit të Kuq

Në ditën 01.11.1995 Kryqi i Kuq në Republikën e Veriut të Maqedonisë është i njohur nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Ne pajtim me rregullat e Konventave të Gjeneves, luan rol te madh në sigurimin e mbështetjes dhe shërbimeve për grupe të ndryshme të gjinive të njerëzve në sfera të ndryshme të veprimit.

Kryqi i Kuq i RMV 28 vjet, vepron, nxit dhe promovon vlera humane për përgjigjen në kohë për të gjitha sfidat bashkëkohore humanitare. Nder kornizen e zhvillimit te shoqates kombëtare, roli ynë në shoqëri po bëhet i njohur në lëvizjen ndërkombëtare.

< kthehu mbrapa