ноември 1, 2023

28 години Црвен крст на РСМ признает од Меѓународен комитет на Црвен крст

На ден 01.11.1995 Црвениот крст на Република Северна Македонија е признает од страна на Меѓународниот комитет на Црвен крст. Согласно одредбите од Женевските Конвенции игра важна улога во обезбедување на поддршка и услуги за различни целни групи на население во различни сфери на делување.

Црвен крст на РСМ 28 години дејствува, поттикнува и промовира хумани вредности за навремен одговор на современите хуманитарни предизвици. Низ развојна рамка на националното друштво, нашата улога во општеството станува се препознаена на меѓународното движење.

< врати се назад