16 Shtator, 2015

Billjana Josifoska nga Kryqi i kuq i RM-së, që me profesion është stomatolog, kishte detyrë jo të përditshme që t’i nxjerrte dhëmballë të prishur një emigranti, siç është paraqitur në fotografi. Në Republikën e Maqedonisë, ekipet mobile të Kryqit të kuq vazhdojnë të sigurojnë kujdes mjekësor për mijëra persona të cilët kalojnë npër vendin tonë.

Untitled

< kthehu mbrapa