12 Gusht, 2021

72 vjet nga Konventat e Gjenevës

Konventat e Gjenevës, të bazuara në të drejtën ndërkombëtare humanitare, u miratuan 72 vjet më parë, pas Luftës së Dytë Botërore.

Origjina e Konventave të vitit 1949

Në 1874. Konferenca Diplomatike e mbajtur në Bruksel, me iniciativën e Car Aleksandrit II të Rusisë, miratoi Deklaratën Ndërkombëtare mbi Ligjet dhe Zakonet e Luftës. Sidoqoftë, teksti nuk u ratifikua sepse disa nga qeveritë e pranishme nuk donin të angazhoheshin për marrëveshje. Përkundër gjithë kësaj, Brukseli ka dhënë një vulë të rëndësishme në kodifikimin e ligjeve të luftës.

Në vitin 1934, në Konferencën e 15 -të Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq të mbajtur në Tokio, teksti i Konventës Ndërkombëtare për Kushtet dhe Mbrojtjen e Civilëve (paraqitur nga ICRC) u miratua nga pala armike dhe në territorin që i përket ose është i pushtuar nga ana ndërluftuese. Asgjë nuk u bë as për atë tekst. Qeveritë refuzuan të mbajnë një konferencë diplomatike dhe të vendosin për miratimin e saj. Si rezultat, versioni draft i Tokios nuk u zbatua gjatë Luftës së Dytë Botërore, me pasoja që janë të njohura për të gjithë ne.

 

< kthehu mbrapa