12 Gusht, 2022

73 ditë nga themelimi i Konventave të Gjenevës

Në ditën e sotme, në vitin 1949 janë themeluar Konventat e Gjenevës. Më poshtë mund të gjeni një përshkrim të shkurtër të Konventave të Gjenevës.
Konventa e pare e përcakton trajtimin e ushtarëve të lënduar dhe të sëmurë në tokë.

Konventa e dytë e përcakton trajtimin e ushtarëve të sëmurë, të lënduar si dhe anijeve të fundosura në det.

Konventa e tretë e përcakton trajtimin e personave që janë zënë rob në luftë.

Konventa e katër e përcakton trajtimin e civilëve dhe mbrojtjen e tyre gjatë luftës.
Për më tepër mund të lexoni në linkun në vijim.

 

< kthehu mbrapa