август 12, 2022

73 години од усвојување на Женевските конвенции

На денешен ден во 1949 година се усвоени Женевските конвенции. Краток осврт на Женевските конвенции може да погледнете подолу.

  1. Првата конвенција го уредува третманот на ранети и болни вооружени сили на копно.
  2. Втората конвенција го уредува третманот со болните, ранетите и бродолоcите на вооружените сили на море.
  3. Третата конвенција го уредува третманот со воените заробеници за време на конфликти.
  4. Четвртата конвенција го уредува третманот со цивилите и нивната заштита за време на војна.

    Доколку сте заинтересирани за повеќе детали може да прочитате на следниот линк.

    *Видеото е подготвено од Меѓународен комитет на Црвен крст.

< врати се назад