23 Dhjetor, 2021

Janë siguruar automjete qëllimore të Kryqi të Kuq të RMV-së

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes të integruar dhe mbështetje në Kryqin e Kuq”, i mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak dhe Kryqi i Kuq Zviceran, siguroi dy automjete të dedikuara për transporti i personave të cilët sipas gjendjes shëndetësore në të cilën ndodhen nuk janë urgjent dhe nuk janë në gjendje të rrezikshme për jetën. Shërbimi do t’u ofrohet personave që nuk janë në gjendje të sigurojnë në mënyrë të pavarur transportin për përdorimin e shërbimeve shëndetësore, sociale ose të tjera administrative për shkak të pleqërisë, sëmundjes, pamundësisë ose vështirësisë për të lëvizur në mënyrë të pavarur.

Shërbimi pilot pritet të fillojë në shkurt të vitit 2022 dhe i njejti do të realizohet në territorin e qytetit të Shkupit.

< kthehu mbrapa