5 Tetor, 2017

Avancimi i bashkëpunimit rajonal të shoqatave nacionale

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së bashku me 10 shoqata të tjera nacionale të Evropës Juglindore dhe Azisë, po merr pjesë në përparimin e bashkëpunimit rajonal të shoqatave nacionale për reagim në katastrofa.

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë merr pjesë me 2 pjesëmarrës: Sllobodan Mitroviq dhe Aleksandar Jonuzoski, dhe një lehtësues koordinues nacional për reagim në katastrofa, Ali Samet.

< kthehu mbrapa