октомври 4, 2017

Унапредување на регионална соработка на националните друштво

Црвен крст на Република Македонија заедно со 10 други национални друштва од југоисточна Европа и Азија, учествува во унапредување на регионална соработка на националните друштво во одговор при катастрофи.

Црвен крст на Република Македонија учествува со 2 партиципатори Слободан Митровиќ и Александар Јонузоски и еден фасилитатор национален координатор за одговор при катастрофи Али Самет.

 

 

< врати се назад