22 Dhjetor, 2020

Bashkëpunimi me ARSM

“Ekipi i Qendrës Operative të KKRMV, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me Ushtrinë e RMV, sot mbajti një takim të përbashkët me kolonel Zhikica Jovanovski, Shef i Qendrës së Operacioneve në Komandën Operative të Ushtrisë së RMV. Takimi u zhvillua me qëllim të këmbimit të përvojave mbi funksionimin e Qendrave Operative të KKRMV dhe ARMV, protokollet për punë, komunikim dhe shkëmbim të të dhënave midis dy institucioneve, përdorimin e softuerit NICS dhe avancimin e mëtejshëm të kapaciteteve të KKRMV dhe ARMV”.

< kthehu mbrapa