декември 21, 2020

Соработка со АРСМ

„Тимот на Оперативниот центар на ЦКРСМ во рамките на зајакнување на соработката со Армијата на РСМ, денес одржа заедничка средба со полковник Жикица Јовановски, началник на Оперативниот центар во Командата за операции на Армијата на РСМ. Состанокот беше спроведен со цел размена на искуства за функционирањето на Оперативните центри на ЦКРСМ и АРСМ, протоколи за работа, комуникација и размена на податоци помеѓу двете институции, користењето на NICS софтверот како и понатамошна надградба на капацитетите на ЦКРСМ и АРСМ.“

< врати се назад