23 Maj, 2024

Boka në Veles!

Nga data 20-21 prill u realizua Vlerësimi i kapaciteteve organizative në Organizatën komunalke të Kryqit të Kuq (POKOO). 12 anëtarë të organizatës, punonjës, vullnetarë, përfaqësues të bordit drejtues përmes përvojës së tyre patën mundësinë të kontribuojnë në identifikimin e fushave të rëndësishme në të cilat duhet të ketë përparim dhe zhvillim të Organizatës Komunale në mënyrë që të krijohet një organizatë e fortë. Gjithashtu është hartuar një plan veprimi për periudhën e ardhshme.

< kthehu mbrapa